Chuyên đề phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối


Tài liệu gồm 19 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

A. BÀI GIẢNG
1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối.
2. Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Trong phạm vi kiến thức Toán 8 chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới ba dạng phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:
+ Dạng 1: Phương trình: |f(x)| = k với k là hằng số không âm.
+ Dạng 2: Phương trình |f(x)| = |g(x)|.
+ Dạng 3: Phương trình: |f(x)| = g(x).
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
+ Dạng toán 1: Phá dấu trị tuyệt đối.
+ Dạng toán 2: Giải phương trình dạng |f(x)| = k với k là hằng số không âm.
+ Dạng toán 3: Giải phương trình dạng |f(x)| = |g(x)|.
+ Dạng toán 4: Giải phương trình dạng |f(x)| = g(x).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com