Chuyên đề vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn


Tài liệu gồm 26 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 2 bài số 4.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
+ Vị trí tương đối.
+ Tính chất của tiếp tuyến.
+ Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
+ Đường tròn nội tiếp tam giác.
+ Đường tròn bàng tiếp tam giác.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN MINH HỌA
Dạng 1: Nhận biết vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Dạng 2: Bài tập vận dụng tính chất tiếp tuyến.
Dạng 3: Chứng minh tiếp tuyến của đường tròn.
Dạng 4: Nâng cao phát triển tư duy.
C. TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN PHẢN XẠ
D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com