Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Thứ Tư ngày 11 tháng 11 năm 2020, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021.

Đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng HK1 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.
a) Chứng minh rằng ED + DC = BC.
b) Các đường thẳng AB, DE cắt nhau tại F. Chứng minh rằng AD vuông góc với CF.
c) Gọi Fx là tia đối của tia FA, Ay là tia đối của tia AB và Cz là tia đối của tia CA. Tính tổng S = xFD + FDC + DCz + yAC.
d) Gọi I là trung điểm EC. Trên tia đối của tia IF lấy điểm K sao cho I là trung điểm của FK. Chứng minh rằng B, E, K thẳng hàng.
+ Tìm tất cả các số tự nhiên m và n thỏa mãn 2^m + 2021 = |n – 2020| + |n – 2022|.
+ Tìm tất cả các số nguyên dương a1, a2 … an và b (n là số nguyên dương nào đó) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]