Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 9 năm học 2020 – 2021 sở GDKHCN Bạc Liêu


Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 9 năm học 2020 – 2021 sở GDKHCN Bạc Liêu gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra cuối kỳ 1 Toán 9 năm học 2020 – 2021 sở GDKHCN Bạc Liêu:
+ Cho hàm số y = 2x – 3.
a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 3.
c) Tìm giá trị của m để đường thẳng y = 2x – 3 và đường thẳng y = (m + 1)x – 1 (m khác 1) cắt nhau.
+ Tìm x trong hình sau.
+ Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến Ax (A là tiếp điểm). Trên tia Ax lấy điểm C, tia BC cắt nửa đường tròn tại D. Qua O kẻ đường thẳng song song với BC cắt AD tại H, cắt AC tại E.
a) Chứng minh H là trung điểm của AD.
b) Chứng minh DE là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com