Đề thi HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT TP Đà Lạt – Lâm Đồng


Đề thi HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT TP Đà Lạt – Lâm Đồng được biên soạn theo dạng đề thi tự luận, đề gồm 01 trang với 13 bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT TP Đà Lạt – Lâm Đồng:
+ Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Trên nửa đường tròn lấy điểm C (C khác A và B). Gọi D là giao điểm của đường thẳng BC với tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn tâm O. Chứng minh: BC.BD = 4R2.
+ Cho đường thẳng (d1): y = 2x – (m + 6) với m là tham số. Tìm giá trị của m để hai đường thẳng (d1) và (d2): y = 3x – 2 cắt nhau tại một điểm trên đường thẳng (d3): y = x + 1.
+ Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC. Gọi A là một điểm nằm trên nửa đường tròn (O), A khác B, A khác C. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC, D là điểm đối xứng với B qua A, I là trung điểm AH, J là trung điểm của DH. Gọi E là giao điểm của HD và CI. Cho biết tam giác AJH đồng dạng tam giác HIC. Chứng minh: 2AE < AB.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com