Đề thi cuối HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Quốc Oai – Hà Nội


Đề thi cuối HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Quốc Oai – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi cuối HK1 Toán 9 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Quốc Oai – Hà Nội:
+ Cho hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 4 (m khác 1) có đồ thị là đường thẳng d.
a/ Tìm m để đường thẳng d song song với đường thẳng y = 2x + 1.
b/ Vẽ đồ thị với m tìm được ở câu a.
c/ Đường thẳng d cắt trục Ox tại A, cắt trục Oy tại B. Tìm m để diện tích tam giác DAB bằng 2.
+ Một cầu trượt trong công viên có độ dốc so với mặt đất là 28° và độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
+ Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn: xy + yz + xz = 1. Tìm GTNN của biểu thức: A = 10(x^2 + y^2) + z^2.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com