Chuyên đề khái niệm biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số


Tài liệu gồm 08 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề khái niệm biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Đại số chương 4: Biểu thức đại số.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm biểu thức đại số.
+ Trình bày được cách tính giá trị của một biểu thức đại số.
Kĩ năng:
+ Viết được biểu thức đại số theo yêu cầu.
+ Tính được giá trị của một biểu thức đại số và trình bày được lời giải.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Viết các biểu thức đại số theo cách diễn đạt cho trước.
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức đại số.
Dạng 3: Tính giá trị biểu thức khi biết mối quan hệ giữa các biến.
Dạng 4: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com