Chuyên đề quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác


Tài liệu gồm 08 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Hình học chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Phát biểu được định lí và hệ quả của bất đẳng thức tam giác.
Kĩ năng:
+ Vận dụng được định lí và hệ quả của bất đẳng thức tam giác trong các bài toán.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Sử dụng điều kiện tồn tại một tam giác dựa vào yếu tố độ dài ba cạnh.
– Ba đoạn thẳng a, b, c lập thành một tam giác nếu.
– Trong trường hợp xác định được a là số lớn nhất trong ba số a, b, c thì điều kiện tồn tại tam giác chỉ cần a b c.
Bước 1. Dựa vào bất đẳng thức tam giác xét các trường hợp.
Bước 2. Lựa chọn giá trị thích hợp.
Dạng 2: Chứng minh các bất đẳng thức về độ dài.
– Sử dụng bất đẳng thức tam giác và các biến đổi về bất đẳng thức.
– Cộng cùng một số vào hai vế của bất đẳng thức.
– Cộng từng vế hai bất đẳng thức cùng chiều.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com