Chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g)


Tài liệu gồm 15 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g), có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Hình học chương 2: Tam giác.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm được cách vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.
+ Phát biểu và hiểu được trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc.
+ Phát biểu và nắm được các hệ quả của trường hợp góc – cạnh – góc trong tam giác vuông.
Kĩ năng:
+ Vẽ thành thạo một tam giác khi biết một cạnh và hai góc kề.
+ Phát hiện và chứng minh được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc.
+ Biết vận dụng một cách linh hoạt giữa các trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng (góc) bằng nhau.
+ Biết trình bày và lập luận chặt chẽ trong bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai góc (đoạn thẳng) bằng nhau.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.
Dạng 2: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc.
Dạng 3: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.
Dạng 4: Sử dụng nhiều trường hợp bằng nhau của tam giác.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com