Phiếu bài tập tuần Toán 9


Tài liệu gồm 126 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Họa, tuyển tập phiếu bài tập tuần Toán 9.

Phiếu học tập Toán 9 tuần 01:
+ Đại số 9: Bài 1 + 2: Căn bậc hai. Căn bậc hai và hằng đẳng thức 2 A A.
+ Hình học 9: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 02:
+ Đại số 9: Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
+ Hình học 9: Bài 1: “Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông”.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 03:
+ Đại số 9 – Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
+ Hình học 9 – Luyện tập: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 04:
+ Đại số 9 – Bài 6 + 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
+ Hình học 9: Luyện tập: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 04:
+ Đại số 9 Bài 5: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
+ Hình học 9: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 05:
+ Đại số 9 Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn.
+ Hình học 9: Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 06:
+ Đại số 9 Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn.
+ Hình học 9: Luyện tập: Tỷ số lượng giác của một góc nhọn.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 07:
+ Đại số 9: Bài 9: Căn bậc ba.
+ Hình học 9: Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 08:
+ Đại số 9: Ôn tập chương I.
+ Hình học 9: Luyện tập: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 09:
+ Đại số 9 Bài 1: Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số.
+ Hình học 9: Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỷ số lượng giác của góc nhọn.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 10:
+ Đại số 9. Bài 2: Hàm số bậc nhất.
+ Hình học 9: Ôn tập chương I.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 11:
+ Đại số 9: Bài 3: Đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0).
+ Hình học 9: Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 12:
+ Đại số 9: Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
+ Hình học 9: Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 13:
+ Đại số 9: Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0).
+ Hình học 9: Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 14:
+ Đại số 9: Ôn tập chương II.
+ Hình học 9: Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 15 + 16:
+ Đại số 9: Bài 6: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Bài 7: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 17:
+ Đại số 9 – Bài 5: “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình”.
Đề kiểm tra Toán 9 học kì I – Đề 01.
đề kiểm tra Toán 9 học kì I – Đề 02.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 19 + 20:
+ Hình học 9: Bài 7 + 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn.
+ Đại số 9 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 22:
+ Đại số 9 Ôn tập chương III.
+ Hình học 9: Bài 1: Góc ở tâm, số đo cung.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 23:
+ Đại số 9 Bài 1: Hàm số y = ax2.
+ Hình học 9: Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 24:
+ Đại số 9 Ôn tập Hàm số y = ax2.
+ Hình học 9: Bài 3: Góc nội tiếp.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 25:
+ Đại số 9: Bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax2 (a khác 0).
+ Hình học 9: Bài 4: Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 26:
+ Đại số 9: Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn số.
+ Hình học 9: Bài 5: Góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 27:
+ Đại số 9 Bài 4 + 5: Công thức nghiệm (CT nghiệm thu gọn) của phương trình bậc hai.
+ Hình học 9: Bài 6 Cung chứa góc.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 28:
+ Đại số 9. Bài 4 + 5: Công thức nghiệm (CT nghiệm thu gọn) của phương trình bậc hai.
+ Hình học 9: Bài 7: Tứ giác nội tiếp.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 29:
+ Đại số 9 Bài 6: Hệ thức Vi – Ét và ứng dụng.
+ Hình học 9: Ôn tập hình học.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 30:
+ Đại số 9 Ôn tập: Phương trình bậc hai và bài toán phụ. Bài 6 Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 31:
+ Đại số 9 Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Phiếu học tập Toán 9 tuần 32 + 33:
+ Hình học 9: Ôn tập chương IV: hình trụ, hình nón, hình cầu.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com