Bài tập Toán 7 học kì 1 – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 56 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các bài tập Toán 7 giai đoạn học kì 1 (HK1).

Phần I Đại số (Trang 3).
Chương 1 Số hữu tỉ. Số thực (Trang 5).
Chủ đề 1 Số hữu tỉ (Trang 5).
Chủ đề 2 Tỉ lệ thức (Trang 11).
Chủ đề 3 Số thực. Căn bậc hai (Trang 14).
Chương 2 Hàm số và đồ thị (Trang 17).
Chủ đề 1 Tỉ lệ thuận (Trang 17).
Chủ đề 2 Tỉ lệ nghịch (Trang 20).
Chủ đề 3 Hàm số – Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0) (Trang 23).
Phần II Hình học (Trang 27).
Chương 1 Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (Trang 29).
Chủ đề 1 Hai góc đối đỉnh (Trang 29).
Chủ đề 2 Đường vuông góc. Đường trung trực (Trang 30).
Chủ đề 3 Hai đường thẳng song song (Trang 33).
Chủ đề 4 Từ vuông góc đến song song (Trang 40).
Chương 2 Tam giác (Trang 45).
Chủ đề 1 Tổng ba góc của một tam giác (Trang 45).
Chủ đề 2 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (Trang 47).
Chủ đề 3 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (Trang 48).
Chủ đề 4 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (Trang 51).
Chủ đề 5 Ôn tập học kỳ 1 (Trang 53).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com