Bài tập Toán 7 học kì 2 – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 57 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các bài tập Toán 7 giai đoạn học kì 2 (HK2).

Phần I Đại số (Trang 3).
Chương 3 Thống kê (Trang 5).
Chủ đề 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu (Trang 5).
Chủ đề 2 Biểu đồ (Trang 9).
Chủ đề 3 Ôn tập chương 3 (Trang 14).
Chương 4 Biểu thức đại số (Trang 19).
Chủ đề 1 Biểu thức đại số. Giá trị của biểu thức đại số (Trang 19).
Chủ đề 2 Đơn thức. Đơn thức đồng dạng (Trang 20).
Chủ đề 3 Đa thức. Cộng trừ đa thức (Trang 22).
Chủ đề 4 Đa thức một biến. Cộng trừ đa thức một biến (Trang 24).
Chủ đề 5 Nghiệm của đa thức một biến (Trang 27).
Chủ đề 6 Toán thực tế về biểu thức đại số (Trang 29).

Phần II Hình học (Trang 33).
Chương 2 Ôn tập hình học chương 2 (Trang 35).
Chủ đề 1 Định lý Py-ta-go (Trang 35).
Chủ đề 2 Toán hình thuần túy (Trang 39).
Chủ đề 3 Một số đề tham khảo kiểm tra chương 2 (Trang 42).
Chương 3 Các đường đồng quy của tam giác (Trang 47).
Chủ đề 1 Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác (Trang 47).
Chủ đề 2 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (Trang 48).
Chủ đề 3 Bất đẳng thức tam giác (Trang 50).
Chủ đề 4 Ôn tập lần 1 (Trang 51).
Chủ đề 5 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Trang 52).
Chủ đề 6 Tính chất ba đường phân giác của tam giác (Trang 53).
Chủ đề 7 Ôn tập học kỳ 2 (Trang 55).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com