Chuyên đề nghiệm của đa thức một biến


Tài liệu gồm 10 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề nghiệm của đa thức một biến, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 7 trong quá trình học tập chương trình Toán 7 phần Đại số chương 4: Biểu thức đại số.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Nắm vững định nghĩa nghiệm của đa thức một biến.
+ Nhận biết được số nghiệm của đa thức một biến không vượt quá số bậc của đa thức.
Kĩ năng:
+ Kiểm tra được một số có là nghiệm của đa thức một biến hay không.
+ Tìm được nghiệm của một số đa thức một biến dạng đơn giản.
+ Biết cách chứng minh đa thức vô nghiệm.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Kiểm tra nghiệm của đa thức.
Dạng 2: Tìm nghiệm của đa thức.
+ Bài toán 1. Tìm nghiệm của đa thức.
+ Bài toán 2. Chứng minh đa thức không có nghiệm.
Dạng 3. Tìm đa thức một biến có nghiệm cho trước.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com