Bài tập trắc nghiệm Đại số 9 có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 506 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo Nhóm Toán VD – VDC THCS, tuyển tập các bài tập trắc nghiệm Đại số 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm Đại số 9 có đáp án và lời giải chi tiết:
+ Cho phương trình 2 x x x m 1 3 5. Tìm số các giá trị nguyên của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt.
+ Cho hệ phương trình: 2 3 3 4 a b x a b y a a b x a b y a. Khẳng định nào đúng?
A. Không tồn tại a, b để hệ có nghiệm. B. Tồn tại duy nhất một cặp số (a;b) để hệ có nghiệm.
C. Tồn tại hai cặp số (a;b) để hệ có nghiệm. D. Hệ đều có nghiệm với mọi a, b.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol 1 2 2 P y x, điểm M m 0 với m là tham số khác 0 và điểm I 0 2. Phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm M I. Đường thẳng d luôn cắt P tại hai điểm phân biệt A B thì AB > 4.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com