Chuyên đề căn bậc hai và căn bậc ba – Nguyễn Thanh Tâm


Tài liệu gồm 43 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Thanh Tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chuyên đề căn bậc hai và căn bậc ba (Toán 9 phần Đại số chương 1).

1. CĂN BẬC HAI.
Các tiêu chí về kiến thức và kỹ năng cần đạt:
+ Level 1: Biết khái niệm căn thức, điều kiện xác định của căn.
+ Level 2: Biết sử dụng công thức vào khai căn, trục căn.
+ Level 3: Biết vận dụng công thức vào các bài toán rút gọn, tính.
+ Level 4: Biết giải được đề thi tuyển sinh 10, đề chuyên.
Các dạng toán:
+ Dạng 1. Điều kiện xác định của biểu thức.
+ Dạng 2. Rút gọn và tính giá trị biểu thức.
+ Dạng 3. Giải phương trình.
2. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP KHAI PHƯƠNG VÀ PHÉP NHÂN – PHÉP CHIA.
Các tiêu chí về kiến thức và kỹ năng cần đạt:
+ Level 1: Biết khái niệm căn thức, điều kiện xác định của căn.
+ Level 2: Biết sử dụng công thức vào khai căn, trục căn.
+ Level 3: Biết vận dụng công thức vào các bài toán rút gọn, tính.
+ Level 4: Biết giải được đề thi tuyển sinh 10, đề chuyên.
Các dạng toán:
+ Dạng 1. Liên hệ giữa phép khai phương và phép phân, phép chia.
+ Dạng 2. Rút gọn biểu thức và tính giá trị các biểu thức.
3. CĂN BẬC BA
ÔN TẬP CHƯƠNG I.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com