Lý thuyết, các dạng toán và bài tập tam giác đồng dạng


Tài liệu gồm 48 trang, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập tam giác đồng dạng, giúp học sinh lớp 8 tham khảo khi học chương trình Toán 8 (tập 2) phần Hình học chương 3.

Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác.
+ Dạng 1. Tính toán, chứng minh về tỉ số của hai đoạn thẳng và đoạn thẳng tỉ lệ.
+ Dạng 2. Sử dụng định lí Ta-lét để tính độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng 3. Sử dụng định lí Ta-lét để chứng minh các hệ thức.
Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét.
+ Dạng 1. Sử dụng hệ quả của định lí Ta-lét để tính độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng 2. Sử dụng hệ quả của định lí Ta-lét để chứng minh các hệ thức.
+ Dạng 3. Sử dụng định lí Ta-lét đảo để chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng 4. Phối hợp định lí Ta-lét thuận và đảo.
+ Dạng 5. Áp dụng vào toán dựng hình. Trong bốn đoạn thẳng tỉ lệ, dựng đoạn thẳng thứ tư khi biết độ dài ba đoạn kia.
Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác.
+ Dạng 1. Vận dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng 2. Vận dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính tỉ số độ dài hai đoạn thẳng.
+ Dạng 3. Đường phân giác ngoài của tam giác.
Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng.
+ Dạng 1. Vẽ tam giác đồng dạng với một tam giác cho trước.
+ Dạng 2. Tính chất hai tam giác đồng dạng.
+ Dạng 3. Chứng minh hai tam giác đồng dạng.
Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất.
+ Dạng 1. Nhận biết hai tam giác đồng dạng theo trường hợp thứ nhất.
+ Dạng 2. Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất để chứng minh các góc bằng nhau.
Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai.
+ Dạng 1. Nhận biết hai tam giác đồng dạng theo trường hợp thứ hai để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai góc bằng nhau.
+ Dạng 2. Sử dụng các tam giác đồng dạng để dựng hình.
Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba.
+ Dạng 1. Nhận biết hai tam giác đồng dạng theo trường hợp thứ ba để tính đồ dài hai đoạn thẳng.
+ Dạng 2. Nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng theo trường hợp thứ ba.
+ Dạng 3. Sử dụng tam giác đồng dạng để dựng hình.
Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
+ Dạng 1. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông suy từ các trường hợp đồng dạng của tam giác.
+ Dạng 2. Trường hợp đồng dạng cạnh huyền – cạnh góc vuông.
+ Dạng 3. Tỉ số hai đường cao của hai tam giác đồng dạng.
Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng.
+ Dạng 1. Đo gián tiếp chiều cao.
+ Dạng 2. Đo gián tiếp khoảng cách, bề dày.
Ôn tập chương III.
A. Bài tập ôn trong SGK.
B. Bài tập bổ sung.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com