22 chuyên đề bồi dưỡng Hình học 7


Tài liệu gồm 229 trang, tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng Hình học 7, có đáp án và lời giải chi tiết.

CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG
Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Chuyên đề 1: Hai góc đối đỉnh 3.
Chuyên đề 2: Hai đường thẳng vuông góc 7.
Chuyên đề 3: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 11.
Chuyên đề 4: Tiên đề Ơ-clit. Tính chất của hai đường thẳng song song 15.
Chuyên đề 5: Định lí 20.
Chuyên đề 6: Chứng minh phản chứng 24.
Chương II: TAM GIÁC.
Chuyên đề 7: Tổng ba góc của một tam giác 29.
Chuyên đề 8: Hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác 35.
Chuyên đề 9: Tam giác cân 48.
Chuyên đề 10: Định lý Pytago 60.
Chuyên đề 11: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 69.
Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ để giải bài toán 73.
Chuyên đề 13: Chứng minh ba điểm thẳng hàng 81.
Chuyên đề 14: Tính số đo góc 88.
Chương III: QUAN HỆ CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.
Chuyên đề 15: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 96.
Chuyên đề 16: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 100.
Chuyên đề 17: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác 104.
Chuyên đề 18: Tính chất đường trung tuyến của tam giác 108.
Chuyên đề 19: Tính chất tia phân giác của một góc. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 112.
Chuyên đề 20: Tính chất ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác 116.
Chuyên đề 21: Chứng minh ba đường thẳng đồng quy 122.
Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 127.
HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Chuyên đề 1: Hai góc đối đỉnh 133.
Chuyên đề 2: Hai đường thẳng vuông góc 138.
Chuyên đề 3: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 142.
Chuyên đề 4: Tiên đề Ơ-clit. Tính chất của hai đường thẳng song song 146.
Chuyên đề 5: Định lí 150.
Chuyên đề 6: Chứng minh phản chứng 154.
Chương II: TAM GIÁC.
Chuyên đề 8: Hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác 162.
Chuyên đề 9: Tam giác cân 168.
Chuyên đề 10: Định lý Pytago 175.
Chuyên đề 11: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 180.
Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ để giải bài toán 185.
Chuyên đề 13: Chứng minh ba điểm thẳng hàng 190.
Chuyên đề 14: Tính số đo góc 194.
Chương III: QUAN HỆ CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.
Chuyên đề 15: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 203.
Chuyên đề 16: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 209.
Chuyên đề 17: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác 213.
Chuyên đề 18: Tính chất đường trung tuyến của tam giác 219.
Chuyên đề 19: Tính chất tia phân giác của một góc. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 226.
Chuyên đề 20: Tính chất ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác 232.
Chuyên đề 21: Chứng minh ba đường thẳng đồng quy 239.
Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 245.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com