135 bài tập trắc nghiệm căn bậc hai và căn bậc ba – Đặng Quang Thịnh


Tài liệu gồm 12 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Quang Thịnh, tuyển tập 135 bài tập trắc nghiệm căn bậc hai và căn bậc ba trong chương trình Toán 9 phần Đại số chương 1, các bài tập được phân loại dựa theo các mức độ nhận thức: nhận biết – thông hiểu, vận dụng – vận dụng cao.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com