Bài tập ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 19 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng (giáo viên Toán trường THPT Tạ Quang Bửu, thành phố Hồ Chí Minh), phân dạng và tuyển chọn các bài tập ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

Dạng 1. ĐỊNH LÝ VI-ÉT.
Dạng 2. PHẦN TRĂM, LÃI XUẤT.
Dạng 3. TOÁN THỰC TẾ CÓ NỘI DUNG HÀM SỐ.
Dạng 4. TOÁN THỰC TẾ CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC.
Dạng 5. TOÁN THỰC TẾ CÓ NỘI DUNG HÌNH KHÔNG GIAN.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com