Chinh phục các dạng toán Đại số 9 – Lương Anh Nhật


Tài liệu gồm 62 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Anh Nhật, hướng dẫn phương pháp chinh phục các dạng toán Đại số 9.

CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA.
BÀI 1: CĂN BẬC HAI.
BÀI 2: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI.
BÀI 3: GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC THƯỜNG GẶP.
BÀI 4: CĂN BẬC BA.
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG I.
CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT.
BÀI 1: HÀM SỐ.
BÀI 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT.
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG II.
CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ.
BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ.
BÀI 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ.
BÀI 3: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH.
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG III.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com