Chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông – Lư Sĩ Pháp


Tài liệu gồm 34 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lư Sĩ Pháp, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán Hình học 9 chương 1 chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác vuông.

§1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỂ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM.
1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
2. Một số hệ thức liên quan tới đường cao.
B. BÀI TẬP.
§2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN.
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM.
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
B. BÀI TẬP.
§3. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM.
1. Các hệ thức.
2. Các công thức tính diện tích.
B. BÀI TẬP.
ÔN TẬP CHƯƠNG I.
1. Hệ thức lượng trong tam giác.
2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
3. Các công thức tính diện tích.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com