Đề khảo sát Toán 9 tháng 10 năm học 2021 – 2022 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội


Đề khảo sát Toán 9 tháng 10 năm học 2021 – 2022 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 9 tháng 10 năm học 2021 – 2022 trường THCS Nam Từ Liêm – Hà Nội:
+ Giải các phương trình sau.
+ Cho các biểu thức: a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64; b) Cho P = B:A. Rút gọn biểu thức P; c) Tìm các số nguyên x để P < 0.
+ Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, đường trung tuyến AM. 1) Biết BC = 10cm, BH = 3,6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AH và số đo góc HAM (làm tròn số đo góc đến phút) 2) Từ B kẻ BE AM (E thuộc AM), BE cắt cắt AH tại D. Chứng minh rằng DM // AC và HD = DM.sinC. 3) Lấy điểm K trên cạnh BE sao cho AKM = 90°. Chứng minh AE.ME = BE.DE và S2_AMK = S_AMB . S_AMD.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com