Đề khảo sát Toán 6 lần 3 năm 2021 – 2022 trường Marie Curie – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề khảo sát chất lượng môn Toán 6 lần 3 năm học 2021 – 2022 trường THCS & THPT Marie Curie, tỉnh Hải Dương; đề thi mã đề 303 gồm 10 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề khảo sát Toán 6 lần 3 năm 2021 – 2022 trường Marie Curie – Hải Dương:
+ Cho AB = 5cm, BC = 17cm, AC = 12cm. Điểm nằm giữa hai điểm còn lại là: A. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C. B. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. C. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C. D. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
+ Một cuộn dây dài 150 m. Lần thứ nhất người bán hàng cắt đi 8/15 cuộn dây, lần thứ hai cắt tiếp 5/14 phần còn lại. Hỏi sau hai lần cắt thì phần dây còn lại là bao nhiêu?
+ Trên tia Ox lấy các điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AB? b) Chứng tỏ điểm A là trung điểm đoạn thẳng OB.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]