Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 7 năm học 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Trích dẫn đề kiểm tra học kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022 trường THCS Vân Đồn – TP HCM:
+ Thời gian làm một bài tập Toán (tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số. b) Tính trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
+ Cho đơn thức M a) Thu gọn đơn thức M rồi cho biết phần hệ số phần biến bậc của đơn thức. b) Tính giá trị của M khi x = 2; y = 1.
+ Cho hai đa thức sau: A(x) và B(x) a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Tính A(x) + B(x); B(x) – A(x). c) Hỏi trong các số 0; -1 số nào là nghiệm số nào không là nghiệm của B(x) – A(x)? Vì sao?
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]