Các chuyên đề Toán 8 (tập một) – Phạm Đình Quang


Tài liệu gồm 229 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Đình Quang, tuyển tập các chuyên đề Toán 8 (tập một), giúp học sinh khối lớp 8 tham khảo khi học tập chương trình Toán 8 giai đoạn học kì 1.

Mục lục:
Phần I ĐẠI SỐ.
Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC 1.
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức 1.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.
B BÀI TẬP 1.
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức 4.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 4.
B BÀI TẬP 4.
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ 10.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 10.
B BÀI TẬP 13.
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 23.
A VÍ DỤ 23.
B BÀI TẬP 24.
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 26.
A VÍ DỤ 26.
B BÀI TẬP 26.
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 28.
A VÍ DỤ 28.
B BÀI TẬP 29.
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp khác (tách hạng tử, thêm bớt, đặt ẩn phụ) 33.
A VÍ DỤ 33.
B BÀI TẬP 33.
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức 42.
A LÝ THUYẾT 42.
B BÀI TẬP 43.
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức 43.
A LÝ THUYẾT 43.
B BÀI TẬP 44.
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp 45.
A LÝ THUYẾT 45.
B BÀI TẬP 46.
Chương 2. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 52.
Bài 1. Bài 1 – 2 – 3 – 4. Phân thức đại số 52.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 52.
B BÀI TẬP 52.
Bài 2. Bài 5, 6, 7, 8. Phép cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số 56.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 56.
B BÀI TẬP 57.
Bài 3. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ – giá trị của phân thức đại số 65.
A Lý thuyết 65.
Phần II HÌNH HỌC.
Chương 3. TỨ GIÁC 82.
Bài 1. Tứ giác 82.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 82.
B BÀI TẬP 83.
Bài 2. Hình thang 87.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 87.
B BÀI TẬP 88.
Bài 3. Hình thang cân 90.
A LÝ THUYẾT 90.
B BÀI TẬP 91.
Bài 4. Đường trung bình 94.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 94.
B BÀI TẬP 95.
Bài 6. Đối xứng trục 105.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 105.
B BÀI TẬP 107.
Bài 7. Hình bình hành 110.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 111.
B BÀI TẬP 111.
Bài 8. Đối xứng tâm 119.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 119.
B BÀI TẬP 120.
Bài 9. Hình chữ nhật – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 127.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 127.
B BÀI TẬP 129.
Bài 11. Hình thoi 141.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 142.
B BÀI TẬP 142.
Bài 12. Hình vuông 156.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 156.
B BÀI TẬP 157.
Chương 4. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC 174.
Bài 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 174.
Bài 2. BÀI TẬP 175.
Chương 5. Đề thi tham khảo 181.
Bài 1. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2009 – 2010 181.
Bài 2. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2010 – 2011 183.
Bài 3. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2011 – 2012 185.
Bài 4. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2012 – 2013 187.
Bài 5. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2013 – 2014 189.
Bài 6. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2014 – 2015 191.
Bài 7. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2015-2016 193.
Bài 8. Đề kiểm tra giữa học kì I – Năm học 2016-2017 195.
Bài 9. Đề kiểm tra học kì 1 – Năm học 2009 – 2010 197.
Bài 10. Đề kiểm tra học kì I năm học 2010 – 2011 199.
Bài 11. Đề kiểm tra học kì I năm học 2011 – 2012 202.
Bài 12. Đề kiểm tra học kì 1 – Năm học: 2012 – 2013 206.
Bài 13. Đề kiểm tra học kì I năm học 2013 – 2014 209.
Bài 14. Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 – 2015 213.
Bài 15. Đề kiểm tra học kì I năm học 2015 – 2016 – Quận 1 216.
Bài 16. Đề kiểm tra học kì I năm học 2016 – 2017 – Quận 1 219.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]