Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức phụ trong chứng minh bất đẳng thức

Tài liệu gồm 18 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Văn Quý, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức phụ trong chứng minh bất đẳng thức, đây là dạng toán khó thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi Toán 9đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

1. MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC PHỤ THƯỜNG SỬ DỤNG.
Tuyển tập 20 bất đẳng thức phụ thường được sử dụng trong bài toán chứng minh bất đẳng thức.
2. CÁC BÀI TOÁN ÁP DỤNG.
13 ví dụ minh họa có hướng dẫn phương pháp giải.
19 bài tập để học sinh rèn luyện.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]