Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề khảo sát năng lực học sinh môn Toán 7 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm; kỳ thi được diễn ra vào ngày 13 tháng 01 năm 2023.

Trích dẫn Đề khảo sát năng lực Toán 7 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Ninh Giang – Hải Dương:
+ Tìm các số nguyên x, y sao cho x – 2xy + y = 0. Tìm số tự nhiên x để phân số 2 3 7 8 x x có giá trị lớn nhất.
+ Cho xOy nhọn. Trên tia Ox lấy A, trên tia Oy lấy B sao cho OA OB. Vẽ ra phía ngoài xOy hai đoạn thẳng AM và BN sao cho AM BN AM Ox và BN Oy. a) Chứng minh: OM = ON b) Chứng minh AMB BNA c) MN cắt Ox tại E, MN cắt Oy tại F. Gọi I là giao điểm của AN và BM. Chứng minh OI là đường trung trực của là tam giác cân.
+ Cho ba số x, y, z thoả mãn 0 ≤ x ≤ y ≤ z ≤ 1. Chứng minh.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]