Đề giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Mỹ Hòa – Quảng Nam

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 trường THCS Mỹ Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn Đề giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2022 – 2023 trường THCS Mỹ Hòa – Quảng Nam:
+ Cho hệ phương trình 2 6 1 3 5 x y x y. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hệ phương trình có hai nghiệm B. Hệ phương trình có vô số nghiệm C. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất D. Hệ phương trình vô nghiệm.
+ (Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình) Hai lớp 9/1 và 9/2 có tổng số 80 bạn. Trong đợt quyên góp sách, vở ủng hộ các bạn vùng bị thiên tai, bình quân mỗi bạn lớp 9/1 ủng hộ 2 quyển; mỗi bạn 9/2 ủng hộ 3 quyển. Vì vậy cả hai lớp ủng hộ 198 quyển sách, vở. Tính số học sinh của mỗi lớp.
+ Từ một điểm M nằm bên ngoài đường tròn(O) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là hai tiếp điểm) và cát tuyến MCD với đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của MO và AB. Chứng minh rằng: a) Tứ giác MAOB nội tiếp. b) MA2 = MC.MD. c) MHC ODC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]