Đề học sinh giỏi Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Quảng Ninh – Quảng Bình

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Quảng Ninh – Quảng Bình:
+ Tìm các chữ số a, b để số A = a372b chia cho 2, 5 và 9 đều dư 1. Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng bằng 144 và ước chung lớn nhất của chúng bằng 18.
+ Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 10cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
+ Trên mặt phẳng cho n đường thẳng trong đó bất kỳ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào cũng đi qua một điểm. Hỏi n bằng bao nhiêu để số giao điểm được tạo ra bằng 300?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]