Đề khảo sát Toán 6 tháng 3 năm 2023 trường THCS Nguyễn Gia Thiều – Bắc Ninh

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề khảo sát chất lượng môn Toán 6 tháng 3 năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Gia Thiều, tỉnh Bắc Ninh; đề thi hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 6 tháng 3 năm 2023 trường THCS Nguyễn Gia Thiều – Bắc Ninh:
+ Cho tia Mx lấy điểm O thuộc tia Mx. Vẽ tia MN là tia đối của tia Mx. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Tia MN cũng đi qua điểm O B. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N C. Hai điểm M và N nằm cùng phía so với điểm O D. Điểm N không thuộc đường thẳng MO.
+ Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm M, trên tia Oy lấy điểm N. a) Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu tia? Hãy kể tên? b) Điểm O nằm trên những tia nào? Tia đối của chúng là tia nào? c) Tia MN và tia NM có phải là hai tia đối nhau không? Tia MN còn được gọi là những tia nào trên hình vẽ? d) Nếu vẽ thêm hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy thì trên hình có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?
+ Mẹ mua cho An một chiếc máy tính hết 15 300 000 đồng. Biết rằng hôm đó cửa hàng đã giảm giá 15%. Số tiền mẹ An phải trả nếu không được giảm giá là: A.20 000 000 đồng B.18 000 000 đồng C.22 500 000 đồng D.19 300 000 đồng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]