Đề cương HK2 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường PT Thực hành Sư phạm – Đồng Nai

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, tỉnh Đồng Nai.

A. LÝ THUYẾT
I. Đại số.
1. Thế nào là hai phương trình tương đương.
2. Thế nào là hai bất phương trình tương đương.
3. Nêu các quy tắc biến đổi phương trình, bất phương trình.
4. Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.
5. Nêu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn.
6. Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
7. Nêu cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
8. Nêu cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
II. Hình học.
1. Phát biểu định lý Ta – lét trong tam giác.
2. Phát biểu định lý đảo và hệ quả của định lý Ta – lét.
3. Phát biểu tính chất đường phân giác của tam giác.
4. Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.
5. Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác.
6. Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
7. Hình trong không gian: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng.
B. BÀI TẬP

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]