Đề cuối học kỳ 2 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 6 năm 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội:
+ Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Số lượng giày bán được trong tháng của một cửa hàng được ghi lại như sau. Cỡ giày cửa hàng bán được nhiều nhất là?
+ Trong đợt phát động “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”, ba khối của một trường THPT đã đóng góp sách vào thư viện nhà trường như sau: Khối 10, 11 đóng góp được lần lượt là 2/5 và 4/15 số sách trong đợt, khối 12 đóng góp số sách còn lại trong đợt. a) Cả khối 10 và khối 11 đóng góp được bao nhiêu phần số sách trong đợt? b) Khối 12 đóng góp được bao nhiêu phần số sách trong đợt?
+ Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. b) Kể tên 1 cặp tia đối nhau gốc A, 1 cặp tia trùng nhau gốc A. c) Vẽ tia At sao cho góc xAt bằng 60°. Kể tên các góc đỉnh A có trên hình. d) Mỗi góc đỉnh A kể trên là loại góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt? (Dùng thước đo góc để kiểm tra).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]