Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề định lí Thalès

Tài liệu gồm 41 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề định lí Thalès.

ĐỊNH LÍ THALÈS TRONG TAM GIÁC.
+ Dạng 1: Viết tỉ số các cặp đoạn thẳng hoặc tính tỉ số của hai đoạn thẳng.
+ Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng hoặc chứng minh đoạn thẳng tỉ lệ.
+ Dạng 3: Sử dụng hệ quả của định lý Ta-lét để tính độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng 4: Sử dụng định lý Ta-lét đảo để chứng minh các đường thẳng song song.
+ Dạng 5: Sử dụng hệ quả của định lý Ta-lét để chứng minh hệ thức, các đoạn thẳng bằng nhau.
ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÍ THALES TRONG TAM GIÁC.
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC.
+ Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau; hai đường thẳng song song.
+ Dạng 3: Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác để chứng minh tứ giác hình thoi; hình bình hành; hình chữ nhật; hình vuông.
+ Dạng 4: Bài toán thực tế liên quan đường trung bình tam giác.
TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC.
+ Dạng 1: Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng.
+ Dạng 2: Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính tỉ số, chững minh các hệ thức, các đoạn thẳng bằng nhau, các đường thẳng song song.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com