Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề một số hình khối trong thực tiễn

Tài liệu gồm 48 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề một số hình khối trong thực tiễn.

HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU.
+ Dạng 1: Nhận biết các kiến thức cơ bản của hình chóp tam giác đều.
+ Dạng 2: Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.
+ Dạng 3: Tính thể tích của hình chóp tam giác đều.
HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU.
+ Dạng 1: Nhận biết các kiến thức cơ bản của hình chóp tứ giác đều.
+ Dạng 2: Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.
+ Dạng 3: Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều.
+ Dạng 4: Các bài toán cơ bản về mối quan hệ giữa hình lập phương, hình hộp chữ nhật với hình chóp tứ giác đều.
ÔN TẬP CHƯƠNG HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC TRỰC QUAN.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]