Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề một số yếu tố thống kê và xác suất

Tài liệu gồm 61 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề một số yếu tố thống kê và xác suất.

XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN.
+ Dạng 1: Tính xác suất biến cố trong trò chơi rút thể từ trong hộp.
+ Dạng 2: Tính xác suất biến cố trong trò chơi gieo xúc sắc.
+ Dạng 3: Tính xác suất biến cố trong trò chơi tung đồng xu.
+ Dạng 4: Tính xác suất biến cố trong trò chơi vòng quay số.
+ Dạng 5: Tính xác suất biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng.
XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM CỦA MỘT BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN.
+ Dạng 1: Xác suất thực nghiệm của biến cố trong trò chơi tung đồng xu.
+ Dạng 2: Xác suất thực nghiệm của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc.
+ Dạng 3: Xác suất thực nghiệm của biến cố trong trò chơi chọn ngẫu nhiên một đối tượng từ một nhóm đối tượng.
BÀI TẬP TỔNG HỢP MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]