Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề phân thức đại số

Tài liệu gồm 40 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề phân thức đại số.

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
Dạng 1: Tìm điều kiện xác định và giá trị của phân thức.
Dạng 2: Chứng minh hai phân thức bằng nhau.
Dạng 3: Rút gọn phân thức.
Dạng 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức.
Dạng 5: Bài toán thực tế về phân thức đại số.
PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
Dạng 1: Cộng, trừ các phân thức đại số thông thường.
Dạng 2: Cộng, trừ các phân thức đại số kết hợp quy tắc đổi dấu.
Dạng 3: Rút gọn phân thức và tính giá trị của biểu thức đó.
Dạng 4: Toán có nội dung thực tế.
PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
Dạng 1: Thực hiện phép nhân, chia phân thức.
Dạng 2: Rút gọn biểu thức.
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]