Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề tứ giác

Tài liệu gồm 46 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề tứ giác.

TỨ GIÁC.
+ Dạng 1: Nhận biết tứ giác lồi.
+ Dạng 2: Tính số đo góc.
+ Dạng 3: Tính chu vi, diện tích hình tứ giác.
+ Dạng 4: Chứng minh hình học.
HÌNH THANG CÂN.
+ Dạng 1: Tính số đo góc.
+ Dạng 2: Chứng minh đoạn thẳng hoặc góc bằng nhau.
+ Dạng 3: Chứng minh tứ giác là hình thang cân.
HÌNH BÌNH HÀNH.
+ Dạng 1: Chứng minh tứ giác là hình bình hành.
+ Dạng 2: Sử dụng tính chất hình bình hành để chứng minh tính chất hình học.
+ Dạng 3: Sử dụng tính chất hình bình hành để chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.
HÌNH CHỮ NHẬT.
+ Dạng 1: Chứng minh tứ giác là hình chữ nhật.
+ Dạng 2: Áp dụng vào tam giác vuông.
+ Dạng 3: Tính độ dài đoạn thẳng.
HÌNH THOI.
+ Dạng 1: Chứng minh tứ giác là hình thoi.
+ Dạng 2: Vận dụng tính chất của hình thoi để chứng minh các tính chất khác.
+ Dạng 3: Tính độ dài cạnh, góc, diện tích hình thoi.
HÌNH VUÔNG.
+ Dạng 1: Chứng minh tứ giác là hình vuông.
+ Dạng 2: Vận dụng tính chất hình vuông để chứng minh các tính chất hình học.
+ Dạng 3: Tìm điều kiện để tứ giác là hình vuông.
BÀI TẬP TỔNG HỢP TAM GIÁC VÀ TỨ GIÁC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com