Sách giáo khoa Toán 7 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo).

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 6. CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ.
Bài 1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau.
Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận.
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế.
Bài tập cuối chương 6.

CHƯƠNG 7. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số.
Bài 2. Đa thức một biến.
Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến.
Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến.
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Cách tính điểm trung bình môn học kì.
Bài tập cuối chương 7.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 8. TAM GIÁC.
Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác.
Bài 2. Tam giác bằng nhau.
Bài 3. Tam giác cân.
Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên.
Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng.
Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.
Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác.
Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
Bài 10. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học.
Bài tập cuối chương 8.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên.
Bài 2. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên.
Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Nhảy theo xúc xắc.
Bài tập cuối chương 9.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]