Chuyên đề quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Toán 7

Tài liệu gồm 18 trang, bao gồm tóm tắt lí thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác trong chương trình môn Toán 7.

PHẦN I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI.
Dạng 1. Khẳng định có tồn tại hay không một tam giác biết độ dài ba cạnh.
+ Tồn tại một tam giác có độ dài ba cạnh là abc nếu: a b c b a c c a b hoặc b c a b c.
+ Trong trường hợp xác định được a là số lớn nhất trong ba số abc thì điều kiện để tồn tại tam giác chỉ cần: a b c.
Dạng 2. Chứng minh các bất đẳng thức về độ dài.
Sử dụng bất đẳng thức tam giác và các biến đổi về bất đẳng thức tam giác.
+ Cộng cùng một số vào hai vế của bất đẳng thức: a b a c b c.
+ Cộng từng vế hai bất đẳng thức cùng chiều: a b a c b.
PHẦN III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com