Tài liệu dạy thêm Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo học kì 1

Tài liệu gồm 73 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo học kì 1, hỗ trợ quý thầy, cô giáo trong quá trình dạy thêm Toán 8 CTST (tập 1).

Chương 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến.
Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến.
Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ.
Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử.
Bài 5. Phân thức đại số.
Bài 6. Cộng, trừ phân thức.
Bài 7. Nhân, chia phân thức.
Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều.
Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.
Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: ĐỊNH LÍ PYTHAGORE. CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP.
Bài 1. Định lí Pythagore.
Bài 2. Tứ giác.
Bài 3. Hình thang – Hình thang cân.
Bài 4. Hình bình hành – Hình thoi.
Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông.
Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu.
Bài 3. Phân tích dữ liệu.
Bài tập cuối chương 4.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]