Lý thuyết và bài tập Toán 8 học kì 1 (Chân Trời Sáng Tạo)

Tài liệu gồm 136 trang, được biên soạn bởi tác giả Mr Win, bao gồm lý thuyết và bài tập Toán 8 học kì 1 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo.

MỤC LỤC:
Chương I. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 2.
+ Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến 2.
+ Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến 9.
+ Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ 18.
+ Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử 25.
+ Bài 5. Phân thức đại số 29.
+ Bài 6. Cộng, trừ phân thức 35.
+ Bài 7. Nhân, chia phân thức 42.
Ôn tập chương I 48.

Chương II. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 53.
+ Bài 1. Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều 53.
+ Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích 61.
Ôn tập chương II 69.

Chương III. ĐỊNH LÍ PYTHAGORE. CÁC LOẠI TỨ GIÁC 73.
+ Bài 1. Định lí Pythagore 73.
+ Bài 2. Tứ giác 81.
+ Bài 3. Hình thang – Hình thang cân 85.
+ Bài 4. Hình bình hành – Hình thoi 91.
+ Bài 5. Hình chữ nhật – Hình vuông 99.
Ôn tập chương III 104.

Chương IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 107.
+ Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu 107.
+ Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu 114.
+ Bài 3. Phân tích dữ liệu 127.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]