Đề cuối kì 2 Toán 6 năm 2023 – 2024 trường THCS Bát Tràng – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 môn Toán 6 năm học 2023 – 2024 trường THCS Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề cuối kì 2 Toán 6 năm 2023 – 2024 trường THCS Bát Tràng – Hà Nội:
+ Bạn Bình trong kì nghỉ hè đã cùng mẹ bán hoa quả. Biết rằng thùng hoa quả bao gồm táo, lê và roi. Số táo trong thùng là 30 quả. Số quả lê bằng 60% số quả táo. a) Tính số quả lê trong thùng. b) Tính tổng số quả trong thùng biết số quả táo chiếm 30% tổng số quả. c) Tính số quả roi.
+ Điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 6A được cho trong bảng dưới đây: Điểm Giỏi Khá Trung bình Yếu Số học sinh 14 20 6 2 a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên. b) Lớp 6A có bao nhiêu học sinh?
+ Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. So sánh hai đoạn thẳng OA và AB. b) Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao? c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho BC = 10cm. Tính OC?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]