Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT Bình Định

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề chính thức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2024 – 2025 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định; kỳ thi được diễn ra vào ngày 05 tháng 06 năm 2024.

Trích dẫn Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT Bình Định:
+ Trong hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P): y = ax2 và đường thẳng (d): y = x + m. a) Biết parabol (P) đi qua điểm M (2;4), tìm giá trị của a. b) Tìm tất cả giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm A và cắt trục tung tại điểm B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 8.
+ Một công ty dự định điều động một số xe cùng loại để vận chuyển 150 tấn hàng từ Bình Định vào Thành phố Hố Chí Minh, mỗi xe chở một khối lượng hàng như nhau. Do nhu cầu thực tế cần vận chuyển thêm 42 tấn hàng nên công ty đó phải điều động thêm 2 xe cùng loại và mỗi xe bây giờ phải chở thêm 1 tấn hàng mới đáp ứng được nhu cầu đặt ra và không quá tải trọng. Hỏi ban đầu công ty đó dự định điều động bao nhiêu xe? Biết rằng số xe dự định điều động ban đầu của công ty không vượt quá 15 xe.
+ Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua điểm A cắt (O) tại D và E (D nằm giữa A và E, DB < DC), gọi H là giao điểm của AO và BC. 1. Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp. 2. Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác AEB và AB2 = AH.AO. 3. Gọi I là trung điểm của DE, đường thẳng BI cắt (O) tại điểm F khác B. Chứng minh BIA = BOA và CF song song với DE. 4. Đường thẳng đi qua D song song BE cắt BC, AB lần lượt tại P và Q. Chứng minh D là trung điểm của PQ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]