Các dạng bài tập một số yếu tố xác suất Toán 9 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 38 trang, được biên soạn bởi tác giả Trương Ngọc Vỹ, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề một số yếu tố xác suất môn Toán 9 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. KHÔNG GIAN MẪU VÀ BIẾN CỐ.
1. Không gian mẫu.
Có những phép thử mà tập hợp Ω gồm các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó hoàn toàn xác định. Tuy nhiên, các kết quả xảy ra có tính ngẫu nhiên, ta có thể không thể đoán trước được.
2. Biến cố.
Khi thực hiện phép thử, một biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Mỗi kết quả có thể của phép thử làm cho biến cố xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

BÀI 2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.
1. Kết quả đồng khả năng.
Các kết quả có thể xảy ra của một phép thử có khả năng xuất hiện như nhau được gọi là đồng khả năng.
2. Xác suất của biến cố.
Giả thiết rằng các kết quả có thể xảy ra của một phép thử là đồng khả năng. Khi đó, xác suất của biến cố A, kí hiệu P(A), bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố và tổng số kết quả có thể xảy ra.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]