Các dạng bài tập tứ giác nội tiếp, đa giác đều Toán 9 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 128 trang, được biên soạn bởi tác giả Trương Ngọc Vỹ, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề tứ giác nội tiếp, đa giác đều môn Toán 9 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC.
+ Dạng 1. Xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.
+ Dạng 2. Bài toán liên quan đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.
+ Dạng 3. Bài toán liên quan đường tròn bàng tiếp tam giác.

BÀI 2. TỨ GIÁC NỘI TIẾP.
CHỦ ĐỀ 1. TÍNH GÓC CỦA TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN. CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN.
+ Dạng 1. Tính góc của tứ giác nội tiếp đường tròn.
+ Dạng 2. Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn.
CHỦ ĐỀ 2. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐƯỜNG TRÒN.
+ Dạng 1. Đường tròn liên quan đến tứ giác nội tiếp đường tròn, chứng minh hệ thức, trung điểm, tỉ lệ cạnh.
+ Dạng 2. Đường tròn liên quan đến ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy.
+ Dạng 3. Đường tròn liên quan đến tiếp tuyến, vuông góc, song song.
+ Dạng 4. Đường tròn liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

BÀI 3. ĐA GIÁC ĐỀU VÀ PHÉP QUAY.
+ Dạng 1. Đa giác đều.
+ Dạng 2. Phép quay.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]