Tài liệu tự học Toán 9 – Nguyễn Chín Em (Tập 2)


Tài liệu gồm 285 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Chín Em, tuyển tập lý thuyết, dạng toán, phương pháp giải và bài tập các chủ đề Toán 9 giai đoạn học kỳ 2.

Khái quát nội dung tài liệu tự học Toán 9 – Nguyễn Chín Em (Tập 2):
PHẦN I. ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 3. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
1 Phương trình bậc nhất hai ẩn số.
2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
+ Dạng 1. Giải hệ phương trình.
+ Dạng 2. Sử dụng hệ phương trình giải toán.
4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng.
+ Dạng 1. Giải hệ phương trình.
+ Dạng 2. Sử dụng hệ phương trình giải toán.
5 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
+ Dạng 1. Bài toán chuyển động.
+ Dạng 2. Bài toán vòi nước.
6 Phương trình quy về phương trình bậc hai.
+ Dạng 1. Giải phương trình tích.
+ Dạng 2. Sử dụng ẩn phụ chuyển phương trình về phương trình bậc hai.
+ Dạng 3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
+ Dạng 4. Giải phương trình bậc ba.
+ Dạng 5. Giải phương trình trùng phương.
+ Dạng 6. Giải phương trình hồi quy và phản hồi quy.
+ Dạng 7. Phương trình dạng (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = m với a + b = c + d.
+ Dạng 8. Phương trình dạng (x + a)^4 + (x + b)^4 = c.
+ Dạng 9. Sử dụng phương trình bậc hai giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Dạng 10. Sử dụng phương trình bậc hai giải phương trình chứa căn thức.
7 Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
+ Dạng 1. Bài toán chuyển động.
+ Dạng 2. Bài toán về số và chữ số.
+ Dạng 3. Bài toán vòi nước.
+ Dạng 4. Bài toán có nội dung hình học.
+ Dạng 5. Bài toán về phần trăm – năng suất.

PHẦN II. HÌNH HỌC.
CHƯƠNG 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN.
1 Góc ở tâm – Số đo cung.
2 Liên hệ giữa cung và dây.
3 Góc nội tiếp.
+ Dạng 1. Giải bài toán định lượng.
+ Dạng 2. Giải bài toán định tính.
4 Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.
+ Dạng 1. Giải bài toán định tính.
+ Dạng 2. Giải bài toán định lượng.
5 Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
6 Cung chứa góc.
+ Dạng 1. Tìm quỹ tích các điểm M tạo thành với hai mút của đoạn thẳng AB cho trước một góc AMB có số đo không đổi bằng α (0◦ < α < 180◦).
+ Dạng 2. Dựng cung chứa góc α (0◦ < α < 180◦) trên đoạn thẳng AB = a cho trước.
+ Dạng 3. Sử dụng quỹ tích cung chứa góc chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn.
+ Dạng 4. Toán tổng hợp.
7 Tứ giác nội tiếp.
+ Dạng 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn.
+ Dạng 2. Sử dụng tứ giác nội tiếp giải các bài toán hình học.
8 Đường tròn ngoại tiếp – Đường tròn nội tiếp.
9 Độ dài đường tròn, cung tròn.
10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
11 Ôn tập chương III.
CHƯƠNG 4. HÌNH CẦU, HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN.
1 Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.
2 Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt.
3 Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
4 Ôn tập chương IV.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com