Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Nghĩa Tân – Hà Nội


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng dạy và học môn Toán lớp 6 giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Nghĩa Tân – Hà Nội được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm có 04 câu, chiếm 02 điểm, phần tự luận gồm có 05 câu, chiếm 08 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm có 01 trang.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Nghĩa Tân – Hà Nội:
+ Tổng kế cuối năm lớp 6A chỉ có ba loại học sinh Giỏi, Khá và Trung bình, không có học sinh Yếu, Kém.
a) Biết 20% số học sinh Giỏi là 6 bạn. Tính số học sinh Giỏi của lớp 6A.
b) Số học sinh Khá bằng 2/3 số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Khá của lớp.
c) Biết số học sinh Trung bình bằng 5% số học sinh Khá. Tính tổng số học sinh của lớp 6A.


+ Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz vẽ hai tia Ox và Ot sao cho 40o zOx; 110o zOt.
a) Trong ba tia Ox, Oz và Ot, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo xOt?
b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính số đo mOt?
c) Chứng tỏ rằng tia Ot là tia phân giác của mOx.
+ Khẳng định đúng là:
A. Góc là hình tạo bởi hai tia. C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900.
B. Hai góc phụ nhau có tổng bằng 900. D. Góc bẹt là góc tạo bởi hai tia chung gốc.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com