Tuyển tập 20 năm đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán sở GD&ĐT Bình Định


Tài liệu gồm 32 trang, được tổng hợp bởi các tác giả: Đào Xuân Luyện, Huỳnh Duy Thủy, Nguyễn Công Nhã, Nguyễn Duy Chiến, Trần Văn Chớ, Cao Hoàng Hạ, Trần Đức An, tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định trong vòng 20 năm gần đây, từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2019 – 2020.

1. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2000 – 2001 sở GD&ĐT Bình Định.
2. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2001 – 2002 sở GD&ĐT Bình Định.
3. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2002 – 2003 sở GD&ĐT Bình Định.
4. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2003 – 2004 sở GD&ĐT Bình Định.
5. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2004 – 2005 sở GD&ĐT Bình Định.
6. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2005 – 2006 sở GD&ĐT Bình Định.
7. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2006 – 2007 sở GD&ĐT Bình Định.
8. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2007 – 2008 sở GD&ĐT Bình Định.
9. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2008 – 2009 sở GD&ĐT Bình Định.
[ads]
10. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2009 – 2010 sở GD&ĐT Bình Định.
11. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2010 – 2011 sở GD&ĐT Bình Định.
12. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2011 – 2012 sở GD&ĐT Bình Định.
13. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2012 – 2013 sở GD&ĐT Bình Định.
14. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2013 – 2014 sở GD&ĐT Bình Định.
15. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2014 – 2015 sở GD&ĐT Bình Định.
16. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2015 – 2016 sở GD&ĐT Bình Định.
17. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2016 – 2017 sở GD&ĐT Bình Định.
18. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2017 – 2018 sở GD&ĐT Bình Định.
19. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bình Định.
20. Đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bình Định.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com