Chuyên đề căn bậc hai và căn bậc ba – Bùi Đức Phương


Tài liệu gồm 40 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đức Phương, tổng hợp kiến thức và hướng dẫn phương pháp giải một số dạng toán quan trọng thuộc các chủ đề: căn bậc hai và căn bậc ba, trong chương trình môn Toán lớp 9.

Bài 1. Căn bậc hai.
Dạng 1. Tìm căn bậc hai của một số.
Phương pháp giải: bám sát vào định nghĩa và tính chất của căn bậc hai.
Dạng 2. So sánh biểu thức không sử dụng máy tính.
Phương pháp giải: sử dụng các tính chất của căn bậc hai.
Dạng 3. Biểu diễn hình học căn thức sử dụng thước kẻ và compa.
Phương pháp giải: sử dụng các tính chất về dựng hình, đặc biệt là dựng hình vuông, tam giác vuông cho biết độ dài.
Bài 2. Căn thức bậc hai.
Dạng 4. Tìm điều kiện xác định của căn bậc hai.
Phương pháp giải:
+ Một biểu thức a = √f(x) xác định (hay có nghĩa) khi và chỉ khi f(x) ≥ 0.
+ Một biểu thức b = 1/√f(x) xác định (hay có nghĩa) khi và chỉ khi f(x) > 0.
Dạng 5. Rút gọn các căn thức đơn giản.
Phương pháp giải: sử dụng các tính chất của căn bậc hai.
[ads]
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân, phép chia & phép khai phương.
Dạng 6. Áp dụng phép nhân, phép chia, phép khai phương để tính giá trị biểu thức.
Phương pháp giải: sử dụng các tính chất phép nhân, phép chia, phép khai phương để tính giá trị biểu thức.
Bài 4. Biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Dạng 7. Các dạng bài tập biến đổi cơ bản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Phương pháp giải: sử dụng các tính chất phép nhân, phép chia, phép khai phương để tính giá trị biểu thức.
Dạng 8. Biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai.
Phương pháp giải: sử dụng các tính chất phép nhân, phép chia, phép khai phương để tính giá trị biểu thức.
Bài 5. Căn bậc ba.
Dạng 9. Các dạng bài tập liên quan căn bậc ba.
Phương pháp giải: áp dụng định nghĩa và các tính chất của căn bậc ba.
Ôn tập chương I
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com