Bài giảng căn bậc hai, căn bậc ba – Nguyễn Tài Chung


Tài liệu gồm 37 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Tài Chung, gồm tóm tắt lý thuyết và bài tập chọn lọc chuyên đề căn bậc hai, căn bậc ba, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 9.

1 Căn bậc hai.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
C Lời giải.
2 Căn bậc hai và đẳng thức √A2 = |A|.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
C Lời giải.
3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
C Lời giải.
4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
C Lời giải.
[ads]
5 Bảng căn bậc hai.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
6 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
C Lời giải.
7 Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
C Lời giải.
8 Căn bậc ba.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập.
C Lời giải.
Ôn tập chương I.
A Đề bài.
B Lời giải.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com